Spirituální inteligence

Spirituální inteligence je inteligence duše.

Je to vnitřní vrozená schopnost lidského mozku a psyché, která čerpá ze srdce samotného univerza jako ze svého nejhlubšího zdroje.

 

Spirituální inteligencí dosahujeme celistvosti. Je to hlubší část našeho lidského já, která je napojená na moudrost přesahující naše ego, dokonce i naši vědomou mysl. Duchovní inteligencí transformujeme trhlinu mezi já a těmi ostatními.

 

Člověk s vysokou duchovní inteligencí je "sloužící vůdce". Přináší ostatním vize a hodnoty a ukazuje jim cestu jak je realizovat.

 

Znaky vysoce rozvinuté duchovní inteligence:

  • Schopnost být pružný - být aktivně a spontánně přizpůsobivý
  • Vysoký stupeň vědomí sebe sama
  • Schopnost čelit utrpení a zpracovat ho
  • Být inspirován hodnotami a vizemi
  • Být nezávislý na okolí
  • Schopnost vidět souvislosti mezi různými věcmi
  • Vidět věci ze svého středu
Joomla SEF URLs by Artio